Miscanthus Giganteus is een snelgroeiend gewas en bereikt een hoogte tot wel 3,5 meter. De oogst van de droge massa vindt plaats in het vroege voorjaar. Door afvallend blad keren voedingsstoffen terug in de bodem,  worden er geen nutriënten onttrokken en neemt het bodemleven toe door de gevormde humuslaag.

Percelen met olifantsgras houden water vast en gaan verdroging tegen. Olifantsgras kan per hectare meer dan 4x zoveel broeikasgassen opnemen dan een bos.

Tijdens de groei zijn geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig. Hierdoor treedt er geen verschraling van grond en verslechtering van lucht- en waterkwaliteit op.

De opbrengst van Miscanthus wordt toegepast bij onderandere isolatie, asfalt maar ook als Mulch laag om de bloemborders mee af te strooien.

Miscanthus als mulch laag (5cm)

  • voorkomt onkruidgroei
  • verbetert bodemstructuur door toenemen bodemleven
  • houdt langer vocht vast
  • toename efficiënte bacteriën en schimmels voor gezondere planten
  • hoog vezelgehalte/ cellulose > trage vertering > geen verzuring van de grond

 Met 1 m3 kunt u circa 20 m2 border afstrooien. 

Miscanthus is verkrijgbaar in big bags vanaf 0,5 m3. Nu verkrijgbaar op bestelling. 

Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie?

Neem contact op!